اهداف حکومت اسلامی واصول حاکم برآن از منظر حاج آقا نورالله اصفهانی (ره)وامام خمینی ره
64 بازدید
محل نشر: معرفت » فروردین 1387 - شماره 124 »(18 صفحه - از 37 تا 54)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده یکی از نکات بسیار مهمی که مورد توجه تحلیلگران بحث انقلاب اسلامی قرار گرفته، بحث رهبری امام خمینی قدس‏سره می‏باشد. بسیاری از این تحلیلگران به دلیل وجود مشکلات مبنایی و معرفتی نسبت به مبانی این حرکت و فهم ناقص از آن، با ادعای مبهم بودن و آرمانی بودن طرح حکومت اسلامی که به عنوان غایت انقلاب مطرح می‏شد، آن را یک حرکت پوپولیستی دانسته‏اند. نویسنده در این مقاله با بررسی تطبیقی اهداف حکومت اسلامی و اصول حاکم بر آن از منظر امام خمینی قدس‏سره و مرحوم حاج‏آقا نوراللّه اصفهانی که دارای اثر مکتوب و سابقه اقدامات عملی فراوانی در این زمینه است، نشان داده که طرح حکومت اسلامی نه تنها بحث جدید و مبهمی نیست، بلکه امری است که دارای سابقه نظری و در موارد بسیاری دارای سابقه عملی نیز بوده است؛ از این‏رو، با ادعاهای مزبور نمی‏توان شعور موجود در این حرکت و پشتوانه فکری و اعتقادی چند صدساله آن را نادیده گرفت. کلیدواژه‏ها: حرکت پوپولیستی، رهبری، حکومت اسلامی، اصول حاکم بر حکومت اسلامی، اهداف حکومت اسلامی.