مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مهدی
نام خانوادگی:ابوطالبی
نخصص ها:علوم سیاسی

زندگی نامه

1. تحصیلات تا پایان مقطع دبیرستان رشته ریاضی فیزیک – دبیرستان شهید صدرقم.
2. تحصیلات مقدمات وسطح یک حوزه 1375-1369 مدرسه علمیه معصومیه.
3. تحصیلات سطح دو وسه 1380- 1375 (درمحضراساتید بزرگوار حجج اسلام آقایان عندلیب، موسوی تهرانی
وحسینی خراسانی )
4. تحصیلات خارج اصول وخارج فقه – امربه معروف ونهی ازمنکر، جهاد ،خمس،-(درمحضراساتید بزرگوار
حجج اسلام آ قایان لاریجانی، کعبی، واعظی )1384- 1380
5.ورود به مؤسسه امام خمینی (ره) 1375
6.دوره کارشناسی ارشد الهیات ومعارف اسلامی 1381- 1375 عنوان پایان نامه تربیت دینی ازدیدگاه امام علی (ع)
7.دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی 1384- 1382 عنوان پایان نامه تبیین ناکارآمدی علم سیاست غربی درتحلیل نهضت امام خمینی (ره) با تکیه برتحلیل نیکی آر.کدی
8.عضویت درگروه پژوهشی تاریخ واندیشه معاصر (با مدیریت دکترموسوی نجفی) از1381تاکنون .
9.عضویت درگروه پژوهشی تاریخ مشروطیت (با مدیریت حجت الاسلام والمسلمین علی ابوالحسنی ) از1381 تاکنون.